E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1803251 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
 ชื่อโครงการ วันที่แสดง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยวิชาการ
สร้างฟาร์มเครือข่ายผลิตไก่ลูกผสมพันธุ์ประดู่หางดำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย, 2555
[26/5/2558]
สมรรถภาพการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่เลี้ยงในจังหวัดน่าน
พลภักดี นิตย์น้อยสืบ, 2555
[26/5/2558]
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพหลักในรูปแบบเครือข่ายอย่างยั่งยืนในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ปราณี รอดเทียน, 2555
[25/5/2558]
การพัฒนาการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำเพื่อเลี้ยงส่งตลาดในรูปไก่สดอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กฤดา ชูเกียรติศิริ, 2555
[25/5/2558]
การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบยั่งยืนโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
สุวิทย์ โชตินันท์, 2555
[24/5/2558]
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำร่วมกันในการผลิตผัก และสมุนไพรอินทรีย์
สุมาฬี พรหมรุกชาติ , 2555
[24/5/2558]
การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กชพร ศิริโภคากิจ, 2555
[23/5/2558]
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมการทำนา ไร่สับปะรด และรับจ้างทั่วไปอย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จรัญ ใจลังกา, 2555
[23/5/2558]
การสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นอาชีพเสริม ควบคู่กับเกษตรผสมผสาน ของชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ธีระยุทธ ชาวุฒิ, 2555
[22/5/2558]
การพัฒนาคลัสเตอร์ของกลุ่มธุรกิจขนมไทยท้องถิ่นและการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับเส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารในภูมิภาคตะวันตก
อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, 2555
[22/5/2558]
การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อการค้าของชุมชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วรศิลป์ มาลัยทอง, 2555
[22/5/2558]
การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ในระบบธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณรงค์ วีรารักษ์, 2555
[21/5/2558]
การส่งเสริมการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ในเขตตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, 2555
[21/5/2558]
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านน้ำตกแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ดวงดี ไฝนันตา, 2555
[20/5/2558]
การศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงราย
พรพิมล ใจไหว, 2555
[20/5/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,596 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 198,328 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (807) องค์ความรู้ใหม่ (4071) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (106) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (150) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (593) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (153) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (297) นวัตกรรมสถาบัน (49) ระบบการเมือง/ปกครอง (120) ทรัพยากร (108) สวัสดิภาพ (61) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (286) กลุ่มคนเป้าหมาย (100) การท่องเที่ยว (179) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (99)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย