E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
2087318 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
 ชื่อโครงการ วันที่แสดง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพที่เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพ ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวเยาวลักษณ์ สุกสีเหลือง, 2553
[1/12/2558]
กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
นายวันพิชิต ศรีสุข, 2553
[30/11/2558]
รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมบนฐานศักยภาพและชุมชน ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวมนฑกานต์ อันสีแก้ว, 2553
[29/11/2558]
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีปาเซปูเต๊ะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
นายซายูตี เจ๊ะเงาะ, 2552
[28/11/2558]
การส่งเสริมการอ่านอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีของศูนย์และโรงเรียนสอนอัล-กุรอาน จังหวัดปัตตานี
นายสุนทร ปิยะวสันต์, 2552
[27/11/2558]
ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนบางเลียบ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
นายประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล, 2552
[26/11/2558]
แนวทางการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนมัสยิดอิสลามวัฒนา ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นางดวงใจ ลายพิกุล, 2552
[25/11/2558]
งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยวิชาการ
รูปแบบการดื้อต่อยาปฎิชีวนะและปัจจัยรุนแรงทางพันธุกรรมของเชื้อ Acronabacterium pyogenes ที่แยกได้จากเยื่อบุโพรงมดลูกที่อักเสบของโคนม
วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา, 2555
[1/12/2558]
การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียที่มีปริมาณกรดแลคติคสูงโดย Clostridium ssp. ที่คัดแยกจากตะกอนสลัดจ์ UASB
ปิยะวดี สราภิรมย์, 2555
[1/12/2558]
การเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำนมของโคที่ได้รับการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน pfa genes จาก Shewanella putrefaciens
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, 2555
[30/11/2558]
การตรวจหาคุณลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสซาฟโฟลและโคซาในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการอุจจาระร่วง
ภัทรา คำรินทร์, 2555
[30/11/2558]
ศักยภาพของสารเมตาบอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดินบริเวณรอบๆรากพืช
มธุรส ชัยหาญ, 2555
[29/11/2558]
การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค B-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
นัฐ ตัณศิลา, 2555
[29/11/2558]
การพัฒนาวัสดุประกอบแต่งพอลิเบนซอกซาซีนดัดแปรด้วยอนุภาคยางสำหรับวัสดุต้านทานการสึกหรอ
จันจิรา จับศิลป์, 2555
[28/11/2558]
การจำแนกทางอณูวิทยาและสายวิวัฒนาการของพยาธิปอดหนูในประเทศไทยด้วยการใช้ลำดับเบสของยีนส์ cytochrome c oxidase subunit I
อภิชาติ วิทย์ตะ, 2555
[28/11/2558]
ความหลากหลายและความทนต่อแคดเมียมและสังกะสีของแบคทีเรียในดินปนเปื้อนโลหะ
ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, 2554
[27/11/2558]
การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการเดินและประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารของผู้สูงอายุในเขตเมือง
วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, 2554
[27/11/2558]
การสร้างและทดสอบคุณลักษณะของเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาแบบ wild type และไวรัสชิคุนกุนยาที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในยีนที่สร้างโปรตีน nsP1
รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล, 2554
[26/11/2558]
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนด้วยพืช
วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2554
[26/11/2558]
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างเถาวัลย์และชะนี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย
จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก, 2553
[25/11/2558]
แฮปโลไทด์และภาวะพร่องแอนติทรอมบินในผู้ป่วยไทยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
วรวรรณ ชุมเปีย, 2553
[25/11/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 9,182 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 210,220 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (846) องค์ความรู้ใหม่ (4335) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (114) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (175) สุขภาพ (79) อุตสาหกรรม (631) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (163) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (318) นวัตกรรมสถาบัน (51) ระบบการเมือง/ปกครอง (126) ทรัพยากร (115) สวัสดิภาพ (63) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (313) กลุ่มคนเป้าหมาย (103) การท่องเที่ยว (199) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (113)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย


Issue : แผ่นดินไหว