E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1641596 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
ระบบการแยกระดับไมโครลิตรที่ทำการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสสำหรับการแยกสารไครอลที่ไม่ดูดกลืนแสง
พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ, 2555
[21/12/2557]
การเติบโตของพรีซิพิเทตในอะลูมิเนียมผสม 7075-T6 ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งร่วมกับกระบวนการ GISS
นริศรา มหาธนินวงศ์, 2556
[21/12/2557]
การศึกษาและการออกแบบ metamaterial ในการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานไร้สายและระบบการเก็บเกี่ยว
Yan Zhao, 2555
[20/12/2557]
การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ
ชัชวาล วงศ์ชูสุข, 2555
[20/12/2557]
การศึกษาการถ่ายเทมวลน้ำรายฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลองสมุทรศาสตร์
นิติมา อัจฉริยะโพธา, 2555
[19/12/2557]
การย่อส่วนระบบเคมีวิเคราะห์ด้วยหยด/ฟิล์มของเหลว
ทินกร กันยานี, 2555
[19/12/2557]
การตกแต่งสำเร็จผ้าผืนด้วยกระบวนการโซล-เจลผสมสารสกัดสมุนไพร เพื่อพัฒนาเป็นผ้าปิดแผลที่มีคุณสมบัตินำส่งยาผ่านผิวหนัง
เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์, 2555
[18/12/2557]
การศึกษาการแสดงออกระดับโปรตีนในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิด HbH-CS
กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ, 2555
[18/12/2557]
การใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าแกลบดำในการหล่อแข็งกากตะกอนโรงชุบโลหะประเภทสังกะสี
รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์, 2555
[17/12/2557]
การจัดการกำไร บรรษัทภิบาล และการซื้อขายหุ้นสามัญของบุคคลวงใน
สุนทรี เหล่าพัดจัน, 2555
[17/12/2557]
การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กนาโน เคลือบด้วยตัวดูดซับซีเซียม เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีซีเซียม
ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย, 2555
[16/12/2557]
ไฮโดรเจลปรับแต่งด้วยอะพะทาเมอร์เพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยโปรตีน
บุญช่วย สุนทรวรจิต, 2555
[16/12/2557]
เซ็นเซอร์คัดสรรจำเพาะไอเอทานอลและอะซิโตนสำหรับควบคุมการเมาแล้วขับและผู้ป่วยโรคเบาหวานบนพื้นฐานของอนุภาคนาโนทินไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะอิเล็กโทรแอกทีฟชนิดทองแดง, อินเดียม และแมงกานีส
ชัยกานต์ เลียวหิรัญ, 2555
[15/12/2557]
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วทางเดินปัสสาวะและปัจจัยยับยั้งนิ่วในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคคลในครอบครัว
ฐสิณัส ดิษยบุตร, 2555
[15/12/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,025 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 188,498 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (758) องค์ความรู้ใหม่ (3900) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (95) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (137) สุขภาพ (77) อุตสาหกรรม (549) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (141) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (266) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (112) ทรัพยากร (102) สวัสดิภาพ (59) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (268) กลุ่มคนเป้าหมาย (99) การท่องเที่ยว (170) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (98)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย