E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1593602 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา สกว. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาประเทศ ปี 2557 นับเป็นก้าวย่างใหม่ที่สำคัญของ สกว. โดย สกว.ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรวิจัย การพัฒนาระบบวิจัยร่วมกับ คอบช. การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการให้บริการความรู้อันเกิดจากงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ" ในปีใหม่ 2557 สกว.ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Elibrary ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นของสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ สกว. มอบให้เป็นของขวัญให้ท่านสมาชิกในต้นปี 2557 กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม..
 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
ตัวตรวจวัดสารเคมีจากพอลิไดอะเซธิลีนและการสังเคราะห์ไดแอริลเอทไทน์โดยตรงจากแคลเซียมคาร์ไบด์
สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์, 2554
[1/11/2557]
ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
ธิดารัตน์ บุญมาศ, 2554
[1/11/2557]
เสถียรภาพและการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นบางรูปร่างซับซ้อนโดยระเบียบวิธีกึ่งการวิเคราะห์กึ่งเชิงตัวเลข
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ, 2553
[31/10/2557]
ภาวะออกซิเดทีฟสเตรทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะเหล็กเกินและผลกระทบต่อเมตาบอริสมและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมเหล็กในธาลัสซีเมีย
นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส, 2554
[31/10/2557]
การระบุตัวบ่งชื้สำหรับการดื้อยาในโรคมะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยด้วยไมโครอาเรย์
เทวัญ จันทร์วิไลศรี, 2553
[30/10/2557]
ขบวนการเหนี่ยวนำเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นและความรุนแรงของโรคของยีนไอดีสี่ที่มีผลต่อโรคสะเก็ดเงิน
เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต, 2554
[30/10/2557]
ทุนสนับสนุนวิจัยกิจกรรมทางเลือก (Alternative Activity Research: AAR) เพื่อเด็ก เด็กกำพร้า สตรี สตรีหม้าย ผู้นำศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่อำเภอตอนล่างของจังหวัดสงขลา)
เมตตา กูนิง, 2555
[29/10/2557]
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีทักษะการวิจัยให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผะกา, 2553
[29/10/2557]
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ"
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย, 2553
[28/10/2557]
การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods, Capsiate, Capsanthin, Beta-Carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
อุทัย วิชัย, 2553
[28/10/2557]
การพัฒนาต้นแบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติอุบลราชธานี
สมพร ดวนใหญ่, 2553
[27/10/2557]
การพัฒนากลุ่มปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจังหวัดปัตตานี
มนูญ ศิรินุพงศ์, 2550
[26/10/2557]
การวิจัยและพัฒนาอิเล็กโทรเซรามิกไร้สารตะกั่ว แก้วและแก้วเซรามิกชีวภาพเพื่อการประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์
กมลพรรณ เพ็งพัด, 2554
[26/10/2557]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 7,922 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 185,339 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (757) องค์ความรู้ใหม่ (3816) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (95) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (137) สุขภาพ (77) อุตสาหกรรม (549) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (141) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (262) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (111) ทรัพยากร (102) สวัสดิภาพ (58) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (262) กลุ่มคนเป้าหมาย (99) การท่องเที่ยว (170) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (94)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย