โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..
สารจาก ผู้อำนวยการ สกว. ในปี 2559
  สวัสดีท่านสมาชิก นับ เป็นก้าวสำคัญของของประเทศไทยอีกครั้ง  ที่มีการปฏิรูปภายในประเทศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การแต่งตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ในปีผ่านมา  จนได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศจำนวน 37 ประเด็น 6 วาระการพัฒนาประเทศ  และได้สานต่อแนวทางมายังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   ที่มุ่งยก ระดับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เติบโตจากภายใน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ พร้อมกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
คำค้นยอดฮิต!!
อาหาร สารสนเทศ สมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ ยางพารา พัฒนา พฤติกรรม ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ น้ำ ท่องเที่ยว ท้องถิ่น ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว กฎหมาย
สถิติการใช้งาน
จำนวนโครงการวิจัย : 9,932 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 233,954 สมาชิก
 
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2558

>> รายชื่อโครงการวิจัยเด่น

>>ดาวน์โหลดที่นี่


E-Library Search 
งานวิจัยในสัปดาห์นี้ วันที่ออนไลน์
ผลของสัญญาณเครือข่ายไร้สายต่ออัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะและการถ่ายเทความร้อนในร่างกายมนุษย์ (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์) 
ธีรพจน์ เวศพันธุ์
[11/12/2559]
การพัฒนาชุดทดสอบสแนปช็อตไดเร็คมัลติเพลกเพื่อการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากงาช้าง 
ฐิติกา กิจพิพิธ
[11/12/2559]
การปรับปรุงสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนอุณหภูมิสูงด้วยการกำจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ภายใน 
สุธิดา อรรถยานันทน์
[11/12/2559]
อนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนที่มีประจุบวกสำหรับการดูดจับอะมิโนแอซิดและดีเอ็นเอและสามารถรีไซเคิลได้
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
[10/12/2559]
การศึกษาเปรียบเทียบสารตัวกลาง C4a-hydroperoxyflavin ที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาในเอนไซม์ flavin-dependent monooxygenase และเอนไซม์ flavin-dependent halogenase
ภิรมย์ เชนประโคน
[10/12/2559]
แผ่นบันทึกข้อมูลบิตแพทเทิร์นที่มีไมโครเวฟและการแลกเปลี่ยนคลับปลิ้งช่วยการบันทึกแม่เหล็กที่ความหนาแน่นเชิงพื้นที่มากกว่า 1 Tb/in2
อาคม แก้วระวัง
[10/12/2559]
การประเมินฟุตพริ้นต์สิ่งแวดล้อมของถุงพลาสติกย่อยสลายได้ภายใต้ลักษณะการย่อยสลาย การแตกละเอียด และความเป็นพิษ
อัญชลี สุวรรณมณี
[9/12/2559]
การปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการปรับปรุงนิเวศวิทยารูเมนและกระบวนการหมักของกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยงเอื้อง
นิราวรรณ อนันตสุข
[9/12/2559]
การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในครอบครัวชาวไทยที่มีการถ่ายทอดแบบ autosomal dominant โดยใช้เทคนิค Exome Sequencing
วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
[9/12/2559]
วงจรประจุแบตเตอรี่แบบแยกกราวด์ที่สามารถจ่ายพลังงานจากรถไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสายส่ง (V2G) สำหรับใช้งานในระบบสมาร์ทกริด
ศักดา สมกุล
[8/12/2559]
คุณลักษณะรูปแบบการไหล ความดันลด และการถ่ายเทความร้อนของการไหลสองสถานะระหว่างแก๊สและของเหลวแบบไม่เกิดการเดือดภายในท่อไมโครแชนเนล
ศิระ สายศร
[8/12/2559]
การออกแบบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและการทนไฟของรอยต่อแบบเพลทเหล็กสำหรับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
ปฐเมศ ผาณิตพจมาน
[8/12/2559]
การประยุกต์นาโนคริสตัลลีนแคดเมียมซัลไฟด์/ไคโตซานคอมโพสิทเพื่อตรวจวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์
[7/12/2559]
การศึกษาคุณลักษณะของกลไกการโรยท่อนของเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนบนเงื่อนไขการปลูกอ้อยในประเทศไทย
ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[7/12/2559]
การใช้ประโยชน์จากขยะพอลิเมอร์เพื่อการผลิตเหล็กกล้าแบบเตาอาร์คไฟฟ้าที่ยั่งยืน: จลน์ศาสตร์การละลายของคาร์บอน
สมยศ คงคารัตน์
[7/12/2559]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้ ดาวน์โหลด
การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ระพีพร เรืองช่วย
[675] 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
สมาพร คล้ายวิเชียร
[372] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
[147] 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ กรณีศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ ๒)
ดวงพร อ่อนหวาน
[122] 
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารกินด่วนและอาหารขยะของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สำอาง สืบสมาน
[98] 
การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ
[93] 
ศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
พจนา สวนศรี
[87] 
โครงการ "แผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม"
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
[54] 
การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
จรูญ สารินทร์
[51] 
โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
[49] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ  
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย
ชพิกา สังขพิทักษ์
[2559] 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก
ธานี ชัยวัฒน์
[2558] 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ปิยะวัติ บุญ-หลง
[2558] 
สถานการณ์ทางการผลิต และสถานการณ์ทางการตลาดของพริกพื้นเมืองหัวเรือ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
[2558] 
การศึกษาแนวโน้มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
[2558] 
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
[2558] 
การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
แสงสรรค์ ภูมิสถาน
[2558] 
การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ข้าวนึ่ง
น้ำฝน ลำดับวงศ์
[2558] 
การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวน สำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV
มิติ รุจานุรักษ์
[2558] 
รูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
[2558] 
ชีวภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) บทบาทในระบบนิเวศบริการ
สมศักดิ์ ปัญหา
[2558] 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การผลิตรายการสารคดีสั้นทางอินเทอร์เน็ต ชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษาการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ตปากร พุธเกส
[2558] 
การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
เจริญเนตร แสงดวงแข
[2558] 
การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
[2558] 
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IUAES Inter Congress เรื่อง “Re-Imagining Anthropological and Sociological Boundaries”
อนุสรณ์ อุณโณ
[2558] 
การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม (Social entrepreneurship and social innovation) สำหรับพื้นที่ชายแดน
ชยาพร วัฒนศิริ
[2558] 
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก
วิเชียร ฝอยพิกุล
[2558] 
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน
ชัยชาญ ถาวรเวช
[2558] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
[2557] 
การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[2557] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2557] 
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายใหม่ บุตรโคตร
[2557] 
การสื่อสารเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นในลุ่มน้ำห้วยเสนง
นายสุทธิพงษ์ พูนกล้า
[2556] 
ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเลยตอนต้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านเลยตาวตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 2
นายทองคำ แก้วพันยู
[2556] 
แนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีในการจัดการครอบครัวเพื่อสู่การสร้างครอบครัวสุขสันต์ (บาฮากียา) ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
นางปรีด๊ะ หะยีเตะ
[2556] 
รูปแบบการอนุรักษ์ป่าดงมันให้เป็นแหล่งอาหารแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2
นายจรัญ กาญจนสาธิต
[2556] 
ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2
นายสมพงษ์ รักษาศรี
[2556] 
การสืบค้นและฟื้นฟูหลักคำสอนในบทธาที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
พระนิคม ดุแฮ
[2556] 
ระบบเกษตรที่เหมาะสมของชนเผ่าม้งบ้านดงสามหมื่น ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นายทวีวัฒน์ แซ่โซ้ง
[2556] 
รูปแบบการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายราชันย์ ท้าวพา
[2556] 
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการต่อเรือกอและท้ายตัดของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
นายดอเลาะ สะอะ
[2556] 
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำมะหน่าว (MANAU) ของชนเผ่าคะฉิ่นในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุชาติ ลาพา
[2556] 
รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
นายจำเนียร มัตกิต
[2556] 
รูปแบบการจัดการขยะเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระยะที่ 2
นายสมศักดิ์ กิรติภัทรนันท์
[2556] 
กระบวนการสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
[2556] 
แนวทางการบริหารจัดการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 2
นายประพันธ์ ขันตี
[2556] 
การศึกษาชุดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารจากกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 2
นายถนัด แสงทอง
[2556] 
ศึกษาองค์ความรู้ปลาธรรมชาติในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จากภูมิปัญญาคนสาปลาบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 2
นายบุญชู วัดวงษา
[2556] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th