E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


จำนวนผู้เยี่ยมชม :
1675448 
 
 
 
 
 

ศ.นพ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ วันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และเริ่มวางรากฐานการปฏิรูป
ประเทศในหลายด้านอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และทรัพยากร ในมิติสากล ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum ( WEF ) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่ดรรชนีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7 ของอาเซียน ลดจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ ลงมาอยู่อันดับที่ 102 ในปี 2556 ตกลงมา 14 อันดับ จากปี 2555 ซึ่งได้อันดับที่ 88

อ่านเพิ่มเติม..

 
 
 
  
   

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การศึกษาคุณลักษณะและการกระจายตัวของเลปตินยีนและเปปไทด์ในกุ้งก้ามกราม
จารุวรรณ ผลเจริญ, 2555
[26/1/2558]
การระบายสีจุดยอดแบบเท่าเทียมในบางคลาสของกราฟ
เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์, 2555
[26/1/2558]
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส
พานทอง สิงห์บุตรา, 2554
[25/1/2558]
กลไกของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซนในการเกิด programmed cell death (PCD) และการกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอคไดโซน, Broad-Complex gene (BR-C) ในต่อมสร้างไหมส่วนต้นของหนอนเยื่
มนพร มานะบุญ , 2554
[24/1/2558]
การกำจัดสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสที่ปนเปื้อนในน้ำโดยกระบวนการแวคคูอัมอัลตราไวโอเลต
ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี, 2554
[23/1/2558]
การออกเเบบสารยับยั้งเอนไซม์พลาสโมเดียมฟาลซิปารัมไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสโดยอาศัยโครงสร้างโปรตีน
ดวงฤดี ธารรำลึก, 2554
[23/1/2558]
ผลกระทบของสารสกัดจากสมุนไพรไทยและผลร่วมกับยาปฏิชีวนะต่อโครงสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
เขมาภรณ์ บุญบำรุง, 2554
[22/1/2558]
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการออกแบบระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้อากาศกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์
มุจลินทร์ ผลจันทร์, 2554
[21/1/2558]
การเตรียมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เสริมแรงด้วยอะลูมินา ด้วยเทคนิคการผสมในรูปลาเท็กซ์
ชวนพิศ ขาวคง, 2554
[21/1/2558]
การนำส่งยาต้านมะเร็งร่วมกับสารยับยั้ง NF- B แนวทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด
มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ, 2554
[20/1/2558]
สมบัติของสารสกัดและโปรตีนไอโซเลตและไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์, 2554
[20/1/2558]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

 
   
จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 8,179 โครงการ | จำนวนสมาชิก : 190,564 สมาชิก
    

BIODATA ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (http://biodata.trf.or.th)

 

 
 


ห้องสมุดออนไลน์ , งานวิจัยทางการศึกษา, รายงานการวิจัย, ห้องสมุดสกว ,ผลงานวิจัย, e-library ,โครงงาน,"ผลงานวิจัย" ,"โครงการวิจัย" ,"งานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ,"โครงงาน" ,งานวิจัย ,วิจัย,รายงานวิจัย,ฉบับสมบูรณ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ,ห้องสมุด ,สกว , สกว.,library,elibrary ,e-library,digital library,รายงานวิจัย, บทคัดย่อ, รายงาน, คัดย่อ, คัด, ย่อ, หนังสือ, ฉบับสมบูรณ์, โครงการ, โครงการวิจัย, abstract, ab, project, ดาวน์โหลด, download, full, full paper, กรอบงานวิจัย, ให้ทุน, ทุนวิจัย, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์, ประโยชน์งานวิจัย, นำไปใช้, นำไปใช้ประโยชน์, ห้องสมุด, สมุด, รายงานประจำปี, trf, ก,ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ศ,ษ,ส,ห,ฬ,อ,ฮ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2555
ผลงานวิจัยเด่น สกว. 2554


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (773) องค์ความรู้ใหม่ (3967) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (99) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (142) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (555) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (147) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (277) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (116) ทรัพยากร (104) สวัสดิภาพ (60) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (276) กลุ่มคนเป้าหมาย (99) การท่องเที่ยว (177) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (98)


ดาวน์โหลด Acrobat Reader 8  for Windows XP

แจ้งปัญหาการใช้งานและการดาวน์โหลดงานวิจัย