โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BGJ4380045
ชื่อโครงการ : การศึกษา Secondary metabolites และเอนไซม์ Glucanase ของเชื้อราTrichoderma spp. สายพันธุ์ Wild Type และสายพันธุ์กลายที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของแตงกวา
  Study on Secondary Metabolites and Glucanase Enzyme of Wild Type and Mutant Isolates of Trichoderma spp. Expressing High Efficacy for the Control of Cucumber Damping-off
หัวหน้าโครงการ : จิระเดช แจ่มสว่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิระเดช แจ่มสว่าง
หัวหน้าโครงการ
วาริน อินทนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma sp.ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของแตงกวาที่เกิดเชื้อรา Pythium aphanidermatum โดยทำให้ เชื้อรา Trichoderma sp. เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสี UV

2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต secondary metab
สถิติการเปิดชม : 1,273 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 138 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th