โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4080006
ชื่อโครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของฮอร์โมนลอกคราบแมลง
  Structure-activity relationship study of insect moulting hormone.
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต สุขสำราญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาต สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
ประเสริฐ พัฒนาประทีป
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษาวดี ถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประคอง พันธุ์อุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
D.H.S. Horn
นักวิจัยที่ปรึกษา
Rene Lafont
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสกัดแยกและหาสูตรโครงสร้างของเอคไดสเตอรอยด์จากพืชสกุล vitex บางชนิด

2. เพื่อสังเคราะห์บางส่วนและปรับเปลี่ยนของเอคไดสเตอรอยด์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นเอคไดสเตอรอยด์ที่มีหมู่ฟังก์ชันหรือโครงสร้างบางส่วนที่แตกต่างไป

3. เพื่อทดสอบฤทธิ์การเป็นฮอร์โมนลอกครา
สถิติการเปิดชม : 1,025 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 80 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th