โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4480009
ชื่อโครงการ : การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน
  High - Temperature Removal of Low - concentration Multi-component Air Pollutants Gases Using Electron Attachment Reaction
หัวหน้าโครงการ : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2544
วัตถุประสงค์ :

1. ทดลองหาประสิทธิภาพของการกำจัดก๊าซมลพิษและก๊าซกลิ่นเหม็นทั้งองค์ประกอบเดียวและหลายองค์ประกอบออกจากก๊าซไนโตรเจนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ โดยเครื่องปฏิกรณ์แบบปล่อยโคโรนา

2. ศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบต่าง ๆ (เช่นไอน้ำ ออกซิเจน) ที่มีต่อประสิทธิภาพของการกำจัดก
สถิติการเปิดชม : 906 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th