โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4680010
ชื่อโครงการ : ระเบียบวิธีเชิงสถิติวิธีใหม่สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์
  New Statistical Methods of Data Analysis with Applications
หัวหน้าโครงการ : มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
ทีมวิจัย :
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
สาธินี เลิศประไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามพล สุนทรวรศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขุมาล สาริกะวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภริตา เอมโอษฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพิศ ยิ้มประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. Develop new statistical methods for data envelopment analysis(DEA) and multiple criteria decision making(MCDM)

2. Estimate population variance, the reliability function and hypotheses testing on ranked set sampling.

3. Developed the test for unbalanc
สถิติการเปิดชม : 891 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th