โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5080010
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณสมบัติของกลุ่มเอ็นไซม์ไซโตโครม พี-450 ในยุงลายที่ดื้อต่อสารเคมีเพอร์เมทธริน
  Characterization of the over expressed member of cytochrome P450s in permethrin resistance Aedes aegypti
หัวหน้าโครงการ : ละเอียด ประพันธดารา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ละเอียด ประพันธดารา
หัวหน้าโครงการ
ปรัชญา สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีรัง ว่องตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. To compare the expression level of 6 cytochrome P450s, CYP9J32, CYP9J27, CYP9M6, CYP6Z6, CYP6CB1 and CYP304C1 those were shown over expressed in PMD-R strain, among the PMD, PMD-R and susceptible strains to understand the specific role of the isoenzymes in DDT resistance and permethrin resistance.

2. To compare the sequences of each of those enzymes among the strains of the mosquitoes.

3. To clone, express and characterize the enzymatic properties of 6 cytochrome P450 genes, CYP9J32, CYP9J27, CYP9M6, CYP6Z6, CYP6CB1 and CYP304C1 those were shown over expressed in PMD-R strain. If there are not sequences differences across the 3 strains, only isoenzyme from PMD-R will be cloned and characterized.

สถิติการเปิดชม : 415 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th