โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5080019
ชื่อโครงการ : การควบคุมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังแบบโรบัสเพื่อพิจารณาผลกระทบของแหล่งจ่ายพลังงานแบบหมุนเวียนโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่ควบคุมได้
  Robust stabilization of deregulated power systems considering adverse effects of renewable energy sources using controllable distributed generations
หัวหน้าโครงการ : อิสระชัย งามหรู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อิสระชัย งามหรู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. To investigate the adverse effect of wind power on frequency/voltage control,

system stability and power oscillations

2. To study the adverse impacts of solar power on system stability and power

oscillations.

3. To analyze the negative effects of fuel cell power generations on power system

stability and oscillations.

4. To apply the CDG to stabilize the adverse effects due to renewable energy

sources, i.e. wind, solar and fuel cells, and in case of micro-grid.

5. To propose a new robust control design of the supplement controller of CDG for

stabilization of power system included with each renewable source and in case of

micro-grid.

สถิติการเปิดชม : 735 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 141 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th