โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5380001
ชื่อโครงการ : การศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุงประเทศพม่าและในยูนานประเทศจีน
  A Preliminary Ethnolinguistic Study of the Palaung People in Kengtung, Myanmar and in Yunnan, China
หัวหน้าโครงการ : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
หัวหน้าโครงการ
ศุภกิต บัวขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โจว กั๋วเหยียน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 2.1 To survey the language and culture of the Palaung People.

2.2 To investigate the situation of language contact in Myanmar and in China.

2.3 To broader the linguistic knowledge of the Paluangic branch of the Austroasiatic language family.

2.4 To build academic cooperation between Chinese and Thai scholars.

สถิติการเปิดชม : 660 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 163 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th