โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5480003
ชื่อโครงการ : ผลของยาพีพีเออาร์แกมมาอะโกนิสต์ (PPAR-gamma agonist) และเอสโตรเจน ต่อภาวะการดื้อต่ออินซูลินของเซลล์สมองและต่อการทำงานของไมโตรคอนเดรียของเซลล์สมองในหนูที่กินอาหารไขมันสูงเป็นเวลานานๆ
  Effect of PPAR-gamma agonist and estrogen on neuronal insulin resistance and neuronal mitochondrial function in long-term high-fat diet fed rats
หัวหน้าโครงการ : สิริพร ฉัตรทิพากร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สิริพร ฉัตรทิพากร
หัวหน้าโครงการ
นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วาสนา ปรัชญาสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : Specific Aim #1: To determine the occurrence of neuronal mitochondrial dysfunction in male rats with neuronal insulin resistance caused by the consumption of long-term HF diet via measuring ROS, cytochrome C, mitochondrial swelling, mitochondrial membrane potential and mitochondrial nitric oxide syntheses (mtNOS) in neuronal mitochondria of both HF-diet and normal diet-fed rats.

Specific Aim #2: To determine whether the administration of PPAR-gamma agonist, rosiglitazone, into male rats with neuronal insulin resistance induced by long term HF diet consumption can improve the neuronal insulin resistance, by increasing neuronal insulin receptor function (insulin-induced LTD), neuronal insulin signaling and neuronal mitochondrial function

Specific Aim 3: To determine whether the administration of estrogen into both genders of animals with neuronal insulin resistance induced by HF diet consumption can improve the neuronal insulin resistance condition by increasing neuronal insulin receptor function in hippocampus (insulin-induced LTD), neuronal insulin signaling and improving neuronal mitochondrial function.

Specific Aim 4: To determine whether PPAR agonist administration in long term HF-fed ovariectomized (female) rats can improve neuronal insulin resistance by increasing neuronal insulin receptor function in hippocampus (insulin-induced LTD), neuronal insulin signaling and neuronal mitochondrial function.

สถิติการเปิดชม : 679 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th