โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5480018
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของโปรตีนที่กระตุ้นการพัฒนารังไข่จากสมองและปมประสาทส่วนอกของกุ้งกุลาดำ
  Molecular characterization and functional study of gonad-stimulating factors in brain and thoracic ganglia of the black tiger shrimp
หัวหน้าโครงการ : อภินันท์ อุดมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภินันท์ อุดมกิจ
หัวหน้าโครงการ
พลสิทธิ์ สถาผลเดชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. To determine protein fractions in brain and thoracic ganglia extract that can induce vitellogenin expression levels in the ovary of P. monodon

2. To identify potential gonad-stimulating factor(s) from brain and thoracic ganglia and investigate its effect on vitellogenin expression

3. To investigate the effect of gonad-stimulating factor on ovarian maturation in P. monodon

สถิติการเปิดชม : 505 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th