โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5580002
ชื่อโครงการ : การควบคุมกลไกของ MyD88-dependent และ independent pathway โดย signal regulatory protein-alpha ในการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
  Regulation of MyD88-dependent and -independent signaling pathway by signal regulatory protein-? in Burkholderia pseudomallei infection Regulation of MyD88-dependent and -independent signaling pathway by signal regulatory protein-? in Burkholderia pseudomallei infection Regulation of MyD88-dependent and -independent signaling pathway by signal regulatory protein-? in Burkholderia pseudomallei infection
หัวหน้าโครงการ : พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. To investigate comparatively the expression trend of SIRP-? gene and protein in the mouse macrophage cell line (RAW 264.7) infected with B. pseudomallei, its LPS mutant (SRM 117)

2. To investigate the regulatory mechanisms that control, if any differential SIRP-? gene and protein expression in the context of B. pseudomallei and its LPS mutant infection.

3. To investigate the significant role of SIRP-? in controlling intracellular survival of B. pseudomallei and its LPS mutant in mouse macrophage.

4. To investigate, if any significant involvement of SIRP-? expression in the regulation of MyD88-dependent and -independent pathway.

สถิติการเปิดชม : 428 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th