โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5580005
ชื่อโครงการ : ปัจจัยของผู้ป่วยและเชื้อไวรัสที่สัมพันธ์กับการดำเนินโรคและการรักษาโรคตับอักเสบแบบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีและซี
  Host and Viral Factors Associated with Clinical Outcome and Treatment Response of Chronic Viral Hepatitis
หัวหน้าโครงการ : พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
ยง ภู่วรวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรดี เทียมบุญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรธิดา สงวนหมู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

The aims of this research project are to

1) Determine baseline host and viral factors, and kinetics of HBsAg/HBeAg levels during therapy in predicting treatment response of patients with chronic HBV infection

2) Determine host genetic variations associated with clearance of HBV infection

3) Determine host and viral factors associated with the development of cirrhosis and HCC

4) Determine the role of cccDNA in HBV-related HCC and occult HBV infection

5) Determine molecular epidemiology and natural history of chronic HCV genotype 6 by comparison to those of genotype 1 and 3

6) Determine host genetic variations and viral factors associated with treatment response in patients with chronic HCV infection

สถิติการเปิดชม : 695 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th