โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5580011
ชื่อโครงการ : การศึกษากลไกปฏิกิริยาการแพร่เชิงโครงสร้างในเซลล์เชื้อเพลิงกรดฟอสฟอริก
  Structural diffusion mechanisms in phosphoric acid fuel cell
หัวหน้าโครงการ : กฤษณะ สาคริก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณะ สาคริก
หัวหน้าโครงการ
เสริมศิริ ไชยวงศ์วัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : To continue the series of theoretical studies on proton transfer reactions in associated H-bond complexes, and to acquire fundamental information on proton transfer reactions in PAFC, dynamics and mechanisms of structural diffusion processes in H3PO4 will be studied. The dynamics of an excess proton and proton defects in hydrated H3PO4 clusters and at the -CF2SO3H group will be investigated. Special attentions will be focused on the properties of the intermediate states and the dynamics of elementary reactions, as well as the methods to improve the kinetics of proton transfer reactions in PAFC
สถิติการเปิดชม : 298 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th