โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG4880009
ชื่อโครงการ : การศึกษาการออกแบบตัวยับยั้งของเอนไซม์ซีสเตอีนโปรติเนสเพื่อการ พัฒนายารักษาโรคซาร์ส
  Structure-Based Drugs Design Studies of SARS Cysteine Proteinase Inhibitors
หัวหน้าโครงการ : สุรพงษ์ พินิจกลาง
ทีมวิจัย :
สุรพงษ์ พินิจกลาง
หัวหน้าโครงการ
กนก รัตนะกนกชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรเทพ สมพรพิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. ต้องการนำวิธีการ molecular modeling และ molecular docking มาใช้ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ SARS CoV proteinase โดยมุ่งเป้าเพื่อศึกษาความจำเพาะในการยึดจับของบริเวณเร่งปฏิกิริยาหน่วยย่อย (subsite) ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์

2. ต้องการศึกษาเพื่อทำนายถึงลักษณะโครงสร้างของสารที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อการยึดจับกับเอนไซม์ SARS CoV proteinase

3. ต้องการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลโครงสร้างของสารที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการ

ยึดจับกับเอนไซม์โดยวิธีการ Molecular Dynamics Simulation

4. ต้องการศึกษาเพื่อทำให้เกิดโครงสร้างของสารชนิดใหม่ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อให้เกิด เป็นยาต้านไวรัสซาร์สได้จริงในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,535 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th