โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5280013
ชื่อโครงการ : การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา
  STRUCTURAL MODIFICATION OF NATURAL PRODUCTS FOR DRUG DISCOVERY
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต สุขสำราญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาต สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
ประภากร แค่มจันทึก
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรทิพย์ แซ่ลิ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาณีรัศ เสงี่ยมจิตต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ อธิพรชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรมาศ จรัสรุ่งทวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา วงศ์กระจ่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิราภรณ์ อาชวาคม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอก แสงวิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชิต สุดตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐธิสา นิยมธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชนาพร โชคชัยสิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล อภิรติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนิตย์ สุขสำราญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพวรรณ จูประจบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรไท สุขเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิติมา รุกขไชยศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. To screen, isolate, elucidate structure and evaluate biological activities of natural products

2. To modify the structures of some lead compounds to obtain analogues with higher biological activities

3. To modify the structures of natural products to obtain analogues with higher cytotoxic activity.

4. To modify the structures of natural products to obtain analogues with higher antimycobactrial activity for drug discovery.

5. To select natural products with estrogenic activity for the isolation, structural elucidation, structural modification, synthesis of analogues, estrogenic activity evaluation and the study of mechanism of action

6. To design and synthesize delivery system for cytotoxic natural products and analogues to targeted cells

สถิติการเปิดชม : 1,053 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th