โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG6080001
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมคุณภาพประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ: เรื่องเล่าจากนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
  Enhancing the Quality of International Student and Staff Mobility Experience: Narratives from International Students and Academics across Different Regions in Thailand
หัวหน้าโครงการ : นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
ทีมวิจัย :
นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 11 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในการสร้างเสริมคุณภาพประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและนักวิชาการชาวต่างชาติในประเทศไทย ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของความท้าทายและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัดส่วนจำนวนและความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นและการพัฒนาประสบการณ์การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยในการแข่งขันการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถิติการเปิดชม : 315 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th