โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DIG5180038
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้ง ในข้าวที่เตรียมสำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย
  The physicochemical properties and starch digestibility of rice prepared for instant rice porridge in Thailand
หัวหน้าโครงการ : คงศักดิ์ ศรีแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้ทราบคุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ของตัวอย่างข้าวที่ได้รับการเตรียมสำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้การวิเคราะห์แบบ thermal analysis โดยเครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) และการวิเคราะห์ความหนืดโดยเครื่อง Rapid Visco Analyser (RVA)

2 เพื่อให้ทราบความสามารถในการย่อยแป้งในตัวอย่างข้าวที่ได้รับการเตรียมสำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้การตรวจสอบแบบ in-vitro starch digestibility assay

สถิติการเปิดชม : 1,160 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 231 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th