โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4580038
ชื่อโครงการ : ศึกษาผลของ Angiotensin II โดยทำงานผ่าน AT1 receptors ต่อการเกิด apoptosis ในระบบนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจของหนูขาว
  Effect of angiotensin II via AT1 receptor on mediating apoptosis in the rat cardiac conduction system
หัวหน้าโครงการ : อุราพร วงศ์วัชรานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อุราพร วงศ์วัชรานนท์
หัวหน้าโครงการ
ประเสริฐ โศภน
นักวิจัยที่ปรึกษา
Terry Parker
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาว่า ฮอร์โมน Angiotensin II โดยการทำงานผ่าน AT1 receptors มีส่วนในการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis ในเซลล์ของ conduction system หรือไม่ โดย

- ศึกษาปริมาณการตายของเซลล์แบบ apoptosis ของเซลล์ในระบบ นำสัญญาณไฟฟ้า (SA-node, AV-nod
สถิติการเปิดชม : 544 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th