เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG4680057
ชื่อโครงการ : การศึกษาหน้าที่ของไมโตคอนเดรียจากเซลล์ที่ติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
  Study of mitochondrial function of the cells infected with Burkholderia pseudomallei
หัวหน้าโครงการ : อิษฎา มุ่งสันติสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อิษฎา มุ่งสันติสุข
หัวหน้าโครงการ
พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการถูกเปลี่ยนแปลงของไมโตคอนเดรียในระดับโมเลกุลโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงระดับของสารต่างๆ เช่น LDH, cytochrome c release, mitochondrial heat shock proteins เป็นต้น รวมทั้งการตรวจวัด ??m ในเซลล์ที่ถูก infect ด้วย B. pseudomallei (pa 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 513 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)