โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4780007
ชื่อโครงการ : การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย
  Purification, characterization, and expression level of alpha-glucosidase in Apis cerana
หัวหน้าโครงการ : จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
หัวหน้าโครงการ
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ทำการ Purify เอนไซม์ Alpha-glucosidase (AG) จากต่อม Hypopharyngeal glands (HPGs) ของผึ้งงาน Apis cerana

2. ศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์ เช่น Km, Vmax, optimum pH, pH stability, optimum temperature, substrate specificity เป็นต้น

3. หาลำดับอะมิโน ลำดับนิวคลีโอไทด์ และมวลโมเลกุลของ AG

4. ศึกษาระดับการแสดงออกของยีน AG ในต่อม HPGs ในผึ้ง Apis cerana ในระยะต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 707 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th