โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4780034
ชื่อโครงการ : การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ: การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
  Study on reproductive performance of Thai Fresian dairy heifers: puberty, oestrous cycle, estrous characteristics, follicular dynamics and/or waves and hormonal profiles
หัวหน้าโครงการ : สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข
หัวหน้าโครงการ
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
นักวิจัยที่ปรึกษา
Birgitta larsson
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาช่วงอายุที่แท้จริง ในการเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ ของโคนมสาวลูกผสมสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

2. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวงจรการเป็นสัด การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ โดยเฉพาะคลื่นฟอลลิเคิล และการเปลี่ยนแปลงของก้อนเหลือง และการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลาของวงจรการเป็นสัด

3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง ของโคนมลูกผสมสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในประเทศไทยโดยเฉพาะ ที่สามารถใช้อ้างอิง และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การล่าช้าในการคลอดลูกตัวแรกและ/หรือการให้ผลผลิตครั้งแรก โดยการใช้โปรแกรมการกระตุ้นการเป็นสัดและ/หรือตกไข่ และ/หรือเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์อื่น ๆ ต่อไปได้

สถิติการเปิดชม : 1,017 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 132 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th