โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4780086
ชื่อโครงการ : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง
  Biodiesel Production from Sunflower Oil in a Supercritical Carbon Dioxide Medium
หัวหน้าโครงการ : มานพ เจริญไชยตระกูล
ทีมวิจัย :
มานพ เจริญไชยตระกูล
หัวหน้าโครงการ
เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ (แสงสุรศักดิ์)
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวัน โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง และโดยใช้ SC MeOH-CO2 mixture

2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับไคเนติกส์ของการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

3. สามารถนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับการผลิตไบโอดีเซล จากแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม หรือ น้ำมันที่เหลือจากครัวเรือน

4. เพื่อผลิตงานวิจัยเชิงประยุกต์ของประเทศไทยให้มีมาตราฐานทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับของนักวิจัยสากล

สถิติการเปิดชม : 1,092 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 151 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th