โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4780219
ชื่อโครงการ : การควบคุมการเเตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตขณะก่อตัวด้วยไฟเบอร์ธรรมชาติจากขนสัตว์เเละพืช
  Control of Plastic Shrinkage Cracking of Concrete with Natural Fibers from Animal Hairs and Plants
หัวหน้าโครงการ : ชูชัย สุจิวรกุล
ทีมวิจัย :
ชูชัย สุจิวรกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคอนกรีตต่อการควบคุมการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวขณะก่อตัว โดยใช้ไฟเบอร์ธรรมชาติจากขนสัตว์เเละพืชผสมในคอนกรีต

2 เพื่อศึกษาเเละประเมินตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการทดลอง คือ อัตราส่วนผสมคอนกรีต ชนิดและความยาวของไฟเบอร์ ปริมาณการใช้ไฟเบอร์ อายุของคอนกรีต กำลังอัดของคอนกรีต และความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต สาหรับใช้ในการหาสมรรถนะสูงสุดในการควบคุมการเเตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตขณะก่อตัว

3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวัสดุที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานวิศวกรรมโยธา เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้และลดการนำเข้าของวัสดุไฟเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 602 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th