โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880034
ชื่อโครงการ : ผลของภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของแอสโตรไซต์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส
  The effect of chronic cerebral hypoperfusion on astrocytes in the CA1 of hippocampus
หัวหน้าโครงการ : สมพล เทพชุม
ทีมวิจัย :
สมพล เทพชุม
หัวหน้าโครงการ
กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของ เซลล์ประสาทและ astrocyte ในบริเวณ CA1 ของ hippocampus ในภาวะ chronic cerebral hypoperfusion

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพของ เซลล์ประสาทและ astrocyte และพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง

2.3 เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของ astrocyte ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) glutathione ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในภาวะ chronic cerebral hypoperfusion

2.4 เพื่อศึกษาผลของการยับยั้ง astrocyte proliferation โดยยาต้านอิมมูน (immunosuppressant) ต่อพยาธิสภาพของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในภาวะ chronic cerebral hypoperfusion

2.5 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยหาแนวทางการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมต่อไปโดยเฉพาะการพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมได้

สถิติการเปิดชม : 609 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 96 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th