เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG4880034
ชื่อโครงการ : ผลของภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของแอสโตรไซต์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส
  The effect of chronic cerebral hypoperfusion on astrocytes in the CA1 of hippocampus
หัวหน้าโครงการ : สมพล เทพชุม
ทีมวิจัย :
สมพล เทพชุม
หัวหน้าโครงการ
กนกวรรณ ติลกกกุลชัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของ เซลล์ประสาทและ astrocyte ในบริเวณ CA1 ของ hippocampus ในภาวะ chronic cerebral hypoperfusion

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพของ เซลล์ประสาทและ astrocyte และพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง

2.3 เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของ astrocyte ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) glutathione ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในภาวะ chronic cerebral hypoperfusion

2.4 เพื่อศึกษาผลของการยับยั้ง astrocyte proliferation โดยยาต้านอิมมูน (immunosuppressant) ต่อพยาธิสภาพของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในภาวะ chronic cerebral hypoperfusion

2.5 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยหาแนวทางการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมต่อไปโดยเฉพาะการพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมได้

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 483 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 78 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)