โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880103
ชื่อโครงการ : บทบาทของยีนวาสคูลาร์เอนโดทีเลียลโกรฟ์แฟกเตอร์และตัวตอบรับที่มีผลต่อการเกิดโรคและการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส
  Role of vascular endothelial growth factor and its receptors in susceptibility and prognosis of lupus nephritis patient
หัวหน้าโครงการ : ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
หัวหน้าโครงการ
สมชาย เอี่ยมอ่อง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง การแสดงออกของยีน (gene expression) ของ VEGF และ VEGFR ในเนื้อไต กับลักษณะทางพยาธิสภาพ,ลักษณะความรุนแรงของโรค รวมทั้งพยากรณ์โรคของผู้ป่วย lupus nephritis

2. เพื่อศึกษา การแสดงออกของโปรตีน VEGF และ VEGFR ในเนื้อไตและหาตำแหน่งของเซลล์เฉพาะ (specific cell type) ที่มีบทบาทในการเกิดโรค lupus nephritis

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SNP ของ VEGF กับ expression profile ของ VEGF ทั้งในเลือด, เนื้อไตและเซลล์ปัสสาวะของผู้ป่วย Lupus nephritis

สถิติการเปิดชม : 689 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th