โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880128
ชื่อโครงการ : การแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเตส (inducible nitric synthase; iNOS) และไซโคออกซิจิเนสสอง (Cyclooxygenase-2; COX-2) ผ่านเอ็นเอฟแคฟปาบี (NF-kB) ในโรคพยาธิใบไม้ตับ: การศึกษาจากสัตว์ทดลองไปสู่คน
  Expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2) via NF- B in opisthorchiasis: from animal to human study
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ปิ่นละออ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ปิ่นละออ
หัวหน้าโครงการ
พวงรัตน์ ยงวณิชย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาและพิสูจน์ให้เห็นว่า พยาธิใบไม้ตับสามารถกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระชนิด NO มีการแสดงออกของจีน (inducible nitric oxide synthase: iNOS) เเละ cyclooxygenase-2 (COX-2) และเอ็นเอฟแคฟปาบี (NF- B) ซึ่งการแสดงออกของจีนเหล่านี้สัมพันธ์กับการดำเนินไปของโรคจนกระทั้งกลายเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่อย่างไร

2.2 เพื่อศึกษาการสร้าง NO และการแสดงออกของจีนและโปรตีน iNOS, NF- B, COX-2 และ Toll-like receptor 2 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ จากประชากรที่มีพยาธิสภาพของระบบท่อน้ำดีแตกต่างกัน โดยตรวจคัดกรองด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ และการติดพยาธิใบไม้ตับทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในประชากรสามกลุ่มคือ กลุ่มคนปกติ กลุ่มผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อศึกษาดูการแสดงออกของจีนหรือโปรตีนและการสร้างอนุมูลอิสระชนิด NO ในประชากรแต่ละกลุ่มที่ศึกษาต่างกันหรือไม่อย่างไร
สถิติการเปิดชม : 1,551 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 122 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th