โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980002
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมียในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
  The studies of morphological changes and expression of hormonal receptors in uterine tube of swamp buffalo (Bubalus bubalis) during estrous cycle
หัวหน้าโครงการ : ไพศาล เทียนไทย
ทีมวิจัย :
ไพศาล เทียนไทย
หัวหน้าโครงการ
มงคล เตชะกำพุ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาหน้าที่ของท่อนำไข่ส่วนต่างๆ โดยจะศึกษาถึงโครงสร้างของท่อนำไข่ตรงบริเวณรอยต่อของท่อนำไข่กับปีกมดลูก (ซึ่งทำหน้าที่พิเศษในการเก็บกักตัวอสุจิก่อนถึงระยะตกไข่) โดยเปรียบเทียบกับท่อนำไข่ส่วนอื่นๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด นอกจากนี้ ท่อนำไข่แต่ละส่วนจะนำมาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความสูงของเซลล์เยื่อบุท่อนำไข่ การกระจายตัวของเซลล์เม็ดเลือดในท่อนำไข่ตามระยะการเป็นสัดของกระบือปลัก สารและปริมาณของสารที่คัดหลั่งที่พบภายในท่อนำไข่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของท่อนำไข่ตามวงรอบของการเป็นสัดของกระบือปลัก

2. เพื่อศึกษาการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในท่อนำไข่ส่วนต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวงรอบการเป็นสัด โดยวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมี

สถิติการเปิดชม : 468 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th