โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980003
ชื่อโครงการ : ผลของภาวะเลือดเป็นกรดแบบเมตาบอลิกต่อการดูดซึมแคลเซียมในเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาวเพศเมีย
  Effects of metabolic acidosis on calcium transport in the duodenal epithelium of female rats
หัวหน้าโครงการ : นรัตถพล เจริญพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นรัตถพล เจริญพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
นทีทิพย์ กฤษณามระ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1 การศึกษาผลของภาวะเลือดเป็นกรดแบบเมตาบอลิกเรื้อรังนาน 28 วัน ต่อการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อพิสูจน์ความสำคัญของภาวะเลือดเป็นกรดที่มีต่อการดูดซึมแคลเซียม โดยแยกเป็น

2.1.1 การศึกษาผลต่อกลไกการดูดซึมแคลเซียมแบบ transcellular transport

2.1.2 การศึกษาผลต่อกลไกการดูดซึมแคลเซียมแบบ solvent drag-induced transport

2.1.3 การศึกษาผลต่อกลไกการดูดซึมแคลเซียมแบบ passive paracellular transport

ในระหว่างนี้จะมีการประเมินผลของ 1?,25-(OH)2D3 ควบคู่ไปด้วย โดยติดตามระดับของฮอร์โมนนี้

2.2 การศึกษาผลโดยตรงของกรด (คือ H+) ต่อการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อพิสูจน์ว่าผลที่พบตามข้อ 2.1 เป็นผลจากตัวกรดที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

2.2.1 การศึกษาผลโดยตรงของกรดต่อกลไกการดูดซึมแคลเซียมแบบ transcellular active transport

2.2.2 การศึกษาผลโดยตรงของกรดต่อกลไกการดูดซึมแคลเซียมแบบ solvent drag-induced transport

2.2.3 การศึกษาผลโดยตรงของกรดต่อกลไกการดูดซึมแคลเซียมแบบ passive paracellular transport

2.3 การศึกษาผลของภาวะเลือดเป็นกรดแบบเมตาบอลิกเรื้อรังต่อระดับของแคลเซียมอิสระในเลือดและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสมดุลแคลเซียม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า ในภาวะเลือดเป็นกรดนาน 28 วัน (ซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่าที่กลุ่มอื่น ๆ ใช้) มีการเปลี่ยนแปลงของสารต่อไปนี้อย่างไร

2.3.1 การศึกษาผลต่อระดับแคลเซียมอิสระ (free ionized calcium) ในเลือด

2.3.2 การศึกษาผลต่อระดับ parathyroid hormone ในเลือด

2.3.3 การศึกษาผลต่อระดับ 1?,25-(OH)2D3 ในเลือด

สถิติการเปิดชม : 1,469 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th