โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980163
ชื่อโครงการ : ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนต
  Effect of Excess PbO on the Properties of Lead Barium Zirconate Ceramics
หัวหน้าโครงการ : ธีระชัย บงการณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระชัย บงการณ์
หัวหน้าโครงการ
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่เหมาะสมในการเตรียมผงและเซรามิกของเลดแบเรียมเซอร์โคเนต ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์

2. เพื่อศึกษาผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อ สมบัติทางกาย โครงสร้างเฟส สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน สมบัติทางจุลภาค และสมบัติเชิงกล ของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนต

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตในเชิงอุตสาหกรรม

4. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

สถิติการเปิดชม : 608 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th