เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG4980200
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติการทำงานและการปรากฏของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ OAT ในท่อไต ในการศึกษาในโรคเบาหวาน
  Expression and function of renal organic anion transporters in experimental diabetes.
หัวหน้าโครงการ : อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
ทีมวิจัย :
อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
หัวหน้าโครงการ
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. To determine the effect of diabetes on the expression and function of OAT in renal proximal tubule in streptozotocin-induced diabetes mice.

2. To characterize the mechanisms of alteration in the expression and function of the OAT system in streptozotocin-induced diabetes mice. 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 378 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 42 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)