โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5080400
ชื่อโครงการ : การศึกษาสารเร่งปฏิกิริยาชนิด นิกเกิลเฮไลด์ และ สารอนุพันธ์
  The Chemistry of Nickel Halide Complexes and Their Derivatives
หัวหน้าโครงการ : สุภกร บุญยืน
ทีมวิจัย :
สุภกร บุญยืน
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาวิธีการขั้นตอนการสังเคราะห์และการตรวจสอบ nickel complexes ชนิดต่างๆ

2) ศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนหมู่ halide บางชนิดบนลิแกนด์ทั้งสองชนิดที่เตรียมได้

3) ศึกษาสมบัติของการถ่ายเทอิเลคตรอนของสารประกอบ nickel ที่เตรียมได้

4) สังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิดใหม่ๆ และทดสอบประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยา

5) ศึกษาวิธีการขั้นตอนการสังเคราะห์ porphyrin ชนิดต่างๆ

6) ศึกษาอิทธิพลของการเติมไอออนของโลหะชนิดต่างๆ ลงในวง porphyrin และเปรียบเทียบผลกับ nickel complexes

ที่เตรียมได้

สถิติการเปิดชม : 244 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th