เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG5080448
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  A Development of Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy for Basic Education Principal
หัวหน้าโครงการ : นิคม นาคอ้าย
ทีมวิจัย :
นิคม นาคอ้าย
หัวหน้าโครงการ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถนำสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาได้

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลักษณะฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย

3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 721 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 509 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)