โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180157
ชื่อโครงการ : การยืดอายุเยื่อแผ่นเหลวที่ถูกพยุงด้วยเส้นใยกลวงที่ใช้ในการแยกธาตุหายากออกจากแร่โมนาไซต์
  Prolong the life time of liquid membrane which supported by hollow fiber on the separation of rare earth metal from monazite ore
หัวหน้าโครงการ : ประกร รามกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประกร รามกุล
หัวหน้าโครงการ
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงผลของชนิดของตัวทำละลายต่ออายุการใช้งานของเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้น

ใยกลวง

2. เพื่อศึกษาถึงผลของชนิดของตัวทำละลายต่อความสามารถในการสกัดแยกธาตุหายาก

3. เพื่อศึกษาถึงผลของสารเคมีที่เติมลงไปในตัวทำละลายต่ออายุการใช้งานของเยื่อแผ่นเหลวที่

พยุงด้วยเส้นใยกลวง

4. ศึกษาถึงผลอัตราส่วนของทำละลายแต่ละชนิดที่นำมาผสมกันต่ออายุการใช้งานของเยื่อ

แผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง

5. ศึกษาถึงผลอัตราส่วนของทำละลายแต่ละชนิดที่นำมาผสมกันต่อการสกัดแยกธาตุหายาก

ของเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง

สถิติการเปิดชม : 533 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th