เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG5280010
ชื่อโครงการ : บทบาทและความสำคัญของ arginine deiminase (ADS) ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
  Role and significance of arginine deiminase (ADS) in adaptation of Burkholderia pseudomallei
หัวหน้าโครงการ : นริศรา จันทราทิตย์
ทีมวิจัย :
นริศรา จันทราทิตย์
หัวหน้าโครงการ
สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
ชารอน เจ พีค๊อก
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. To construct and characterize a B. pseudomallei mutant defective in ADS expression

2. To investigate the role of B. pseudomallei ADS in survival under adverse environmental conditions and following uptake by macrophages in vitro

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 488 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 33 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)