โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5280137
ชื่อโครงการ : การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา
  Groundwater investigation in hard rocks and limestone using remote sensing and geophysical methods in an area of economical trees plantation, Rattaphum district, western Songkhla Lake
หัวหน้าโครงการ : กำแหง วัฒนเสน
ทีมวิจัย :
กำแหง วัฒนเสน
หัวหน้าโครงการ
วรวุฒิ โลหะวิจารณ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุรพล อารีย์กุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 5.1 ใช้วิธีการสำรวจระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินเพื่อระบุตำแหน่งที่มีรอยแตกในชั้นหินเนื้อแน่นหรือหินปูนซึ่งคาดว่าบริเวณดังกล่าวจะเป็นบริเวณที่มีน้ำใต้ดิน

5.2 กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเจาะทดสอบ และพัฒนาบ่อทดสอบที่มีศักยภาพเป็นบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค

สถิติการเปิดชม : 490 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 117 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th