เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG5380027
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่อการติดเชื้อไวรัส Chikungunya และเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ในยุงลายสวน Aedes albopictus
  Impact of climate and environmental changes on Chikungunya and Wolbachia infection in Aedes albopictus
หัวหน้าโครงการ : อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร
ทีมวิจัย :
อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร
หัวหน้าโครงการ
ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศและปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต่อการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาและแบคทีเรีย Wolbachia ในยุงลายสวน Ae. albopictus

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศและปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต่อการกระจายตัว พฤติกรรม การอยู่รอด การเจริญเติบโต ขนาดปีกของยุง และวงจรชีวิตของยุงลายสวน Ae. albopictus

3. เพื่อศึกษาการแพร่กระจายร่วมกันและหาปริมาณความหนาแน่นของเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia และเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่ติดเชื้อในยุงลายสวน Ae. albopictus ในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 619 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 202 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)