โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5380149
ชื่อโครงการ : การพอกพูนและการขยายส่วนชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาเดี่ยวและประกอบสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มโดยการพิมพ์อิงก์เจ็ต
  DEPOSITION AND SCALING UP OF SINGLE AND COMPOSITE CATALYST LAYERS FOR PEM FUEL CELL BY INKJET PRINTING
หัวหน้าโครงการ : คุณากร ภู่จินดา
ทีมวิจัย :
คุณากร ภู่จินดา
หัวหน้าโครงการ
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาการพอกพูนชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาเดี่ยว เช่น แพลทินัมและแพลทินัมรูทิเนียม เป็นต้น และชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาประกอบเช่น แพลทินัมรูทิเนียมบนแพลทินัม ด้วยการพิมพ์อิงก์เจ็ต

2. เปรียบเทียบสมรรถนะของเยื่อแผ่นประกอบขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากการพิมพ์อิงก์เจ็ตกับที่เตรียมโดยการทาด้วยแปรงและการสเปรย์

3. เพื่อพัฒนาชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมด้วยการพิมพ์อิงก์เจ็ตให้มีความทนคาร์บอนมอนอกไซด์

4. เพื่อทดสอบความสามารถในการขยายส่วนชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการพิมพ์อิงก์เจ็ต

สถิติการเปิดชม : 275 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th