โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5380162
ชื่อโครงการ : การศึกษาความหมายวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของชาวมลายูปัตตานี : ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานีและประวัติศาสตร์ปัตตานี
  Deconstructive close-reading of Patani History : 'History of Malay Kingdom' and 'History of Patani
หัวหน้าโครงการ : พีรยุทธ โอรพันธ์
ทีมวิจัย :
พีรยุทธ โอรพันธ์
หัวหน้าโครงการ
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
นักวิจัยที่ปรึกษา
นิศา ชูโต
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์ของชาวมลายูปัตตานีว่ามีเนื้อหาที่สื่อสารสาระสำคัญใดบ้างและสาระสำคัญดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร

2 เพื่อนำความเข้าใจดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 798 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 663 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th