โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5480004
ชื่อโครงการ : การใช้เศษวัสดุเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตพรุน
  The use of recycled materials as coarse aggregate in porous concrete
หัวหน้าโครงการ : วันชัย สะตะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันชัย สะตะ
หัวหน้าโครงการ
ปริญญา จินดาประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 4.1 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวมหยาบจากเศษวัสดุ เช่น ขนาดคละ ความละเอียด ความทนทานต่อการสึกร่อน การดูดซึมน้ำ เป็นต้น

4.2 ศึกษาผลกระทบของการใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุต่อคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตพรุน เช่น กำลังอัด กำลังดึงผ่าซีก กำลังดัด โมดูลัสยืดหยุ่น เป็นต้น

4.3 ศึกษาผลกระทบของการใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุต่อคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตพรุน เช่น ปริมาณโพรง การดูดซึมน้ำ การซึมผ่านของน้ำ ความต้านทานต่อการสึกกร่อน เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 1,494 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 270 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th