โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5980179
ชื่อโครงการ : การออกแบบเครื่องปั้นดินเผากลิ่นหอม บ้านหัวบึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  Aroma earthenware design for Hoa Boeng village, Muang district, Khon Kaen province
หัวหน้าโครงการ : ธนสิทธิ์ จันทะรี
ทีมวิจัย :
ธนสิทธิ์ จันทะรี
หัวหน้าโครงการ
นิยม วงศ์พงษ์คำ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อทดลองหาสูตรดินที่เหมาะสมในการดูดซึมน้ำมันหอมระเหย อัตราการระเหย และการขึ้นรูป

2.2 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผากลิ่นหอม ให้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานในที่พักอาศัย ในสปา และในรถยนต์

2.3 เพื่อออกแบบกระบวนการผลิตที่ชาวบ้านสามารถผลิตเองได้และถ่ายทอกสู่ชาวบ้าน

2.4 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งและการส่งเสริมการตลาด และออกแบบตราสินค้า

2.5 เพื่อหาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ

2.6 เพื่อจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ของโครงการ

สถิติการเปิดชม : 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th