โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5980255
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์สมบัติของแบริออนในการกระจายร่วมแบบไครัลและส่วนกลับเลขควอนตัมสี
  Analysis of baryon properties in combined chiral and 1/Nc expansions
หัวหน้าโครงการ : ดริศ สามารถ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดริศ สามารถ
หัวหน้าโครงการ
Yupeng Yan
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างและศึกษาศักย์นิวคลีออนนิวคลีออนที่มีผลจาก ? แบริออนโดยใช้การกระจายแบบไครัลและแบบ 1/Nc

2.2 เพื่อวิเคราะมาตร Nc ของค่าคงที่คู่ควบจากทฤษฎีไคอีเอฟทีและรูปการหักล้างกันระหว่างแบริออนเสมือนสปิน 1/2 และ 3/2 ของการกระเจิงนิวคลีออนนิวคลีออนในระดับหนึ่งลูปและที่อันดับ NNLO ของทั้งการกระจายอันดับไครัลและ Nc

2.3 เพื่อคำนวณหาค่าโมเมนท์แม่เหล็กที่ระดับหนึ่งลูปโดยพิจารณา ? แบริออนเสมือนและเวกเตอร์เมซอนเสมือนในลูปด้วยวิธีการกระจายแบบ 1/Nc และไคอีเอฟที

สถิติการเปิดชม : 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th