โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080047
ชื่อโครงการ : กลไกการออกฤทธิ์ของพลัมบาจินและบทบาทของเอนไซม์ NADPH: quinine oxidoreductase 1 (NQO1) ในมะเร็งเต้านมที่ดื้อยาต้านฮอร์โมน
  Mechanisms of plumbagin as an anti-cancer agent and role of its enzyme NADPH: quinine oxidoreductase 1 (NQO1) in endocrine resistant breast cancer
หัวหน้าโครงการ : วรรณรัศมี เกตุชาติ
ทีมวิจัย :
วรรณรัศมี เกตุชาติ
หัวหน้าโครงการ
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารพลัมบาจินในการต้านเซลล์มะเร็งที่ดื้อยาต้านฮอร์โมน

- เพื่อศึกษาบทบาทของเอนไซม์ NADPH: quinine oxidoreductase 1 (NQO1) ในเซลล์มะเร็งที่ดื้อยาต้านฮอร์โมนและบทบาทในการออกฤทธิ์ของพลัมบาจิน

สถิติการเปิดชม : 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th