โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDF4080076
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ cDNA ของฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโต ในปมประสาทของหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง, Haliotisastina Linnaeus
  Characterization and cloning of cDNA encoding growth hormone in nerve ganglia of a tropical abalone,Holiotis asinina Linnaeus
หัวหน้าโครงการ : วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
ทีมวิจัย :
วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
หัวหน้าโครงการ
ประเสริฐ โศภน
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารพันธุกรรม (cDNA libraries) จากเซลล์ประสาทภายในปมประสาทของหอยเป๋าฮื้อ H.asinina

2 การคัดแยกกลุ่ม (Isolation and screening) สารพันธุกรรม (cDNA) จาก cDNA libraries เพื่อการคัดเลือกโคลน (Clones) ที่มีความเฉพาะเจาะจง (positive) ค
สถิติการเปิดชม : 772 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th