โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDF4080085
ชื่อโครงการ : การเตรียมกลูโคสเซนเซอร์โดยวิธีตรึงเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสในพอลีไพโรล และอนุพันธ์บนอิเล็ดโทรดขนาดไมโคร
  Fabrication of Glucose Sensor by Immobilizing Enzyme into Polypyrrole and Derivative on Au Microelectrod
หัวหน้าโครงการ : อรวรรณ ชัยลภากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรวรรณ ชัยลภากุล
หัวหน้าโครงการ
มรกต ตันติเจริญ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างอิเล็กโทรดขนาดไมโคร(microelectrodes) เพื่อใช้วัดปริมาณกลูโคสในสารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย

2. เตรียมกลูโคสเซนเซอร์ โดยตรึงเอนไซม์ลงในฟิล์มพอลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าซึ่งทำการปรับปรุงโดยการเติมตัวกลางส่งผ่านอิเล็กตรอนเช่น Fe(CN)64-/3- และ Ru(NH3)63+/2+
สถิติการเปิดชม : 799 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 68 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th