โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDF4280001
ชื่อโครงการ : การโคลนนิ่งตัวอ่อนสุกรโดยใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางเป็นเซลล์ต้นแบบ:ผลของระยะเวลาหลังการเลี้ยงไข่อ่อนและฟิวส์ชั่นพารามิเตอร์ต่ออัตราการเชื่อมและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
  Cloning of porcine embryo by using ear cells and tail muscle cells as donor cells: Effect of time after maturation and fusion parameters on the rate of fusion and development of embryo
หัวหน้าโครงการ : รังสรรค์ พาลพ่าย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รังสรรค์ พาลพ่าย
หัวหน้าโครงการ
มณีวรรณ กมลพัฒนะ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางมาเป็นเซลล์ต้นแบบต่ออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรโคลนนิ่ง

2 เพื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาที่เลี้ยงโอโอไซท์ที่แตกต่างกันต่ออัตราการเชื่อมและอัตราการเจริญ

เติบโตของตัวอ่อนสุกรโคลนนิ่ง

สถิติการเปิดชม : 1,087 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th