โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDF4380024
ชื่อโครงการ : การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของ คอนกรีตผสมเถ้าลอย
  Heat Accehrated test to predict strength and durability Propertics of Flyash Concrete
หัวหน้าโครงการ : สุวิมล สัจจวาณิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิมล สัจจวาณิชย์
หัวหน้าโครงการ
ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลกระทบของความร้อนจากการบ่มต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมต่างๆของมอร์ตาร์และคอนกรีตผสมเถ้าลอยในด้านการพัฒนากำลัง รวมถึงคุณสมบัติด้านความทนทานบางประการ และเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างภายในของคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่บ่มด้วยมาตรฐานและวิธีเร่งกำลังด้วยความร้อน
สถิติการเปิดชม : 1,128 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 208 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th