โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4710006
ชื่อโครงการ : วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
  The Thai Economy and Multilateral Trade Negotiations
หัวหน้าโครงการ : ปราณี ทินกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราณี ทินกร
หัวหน้าโครงการ
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
หฤษฎ์ รอดประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กอบศักดิ์ ภู่ตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดา ธนิตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภัช ศุภชลาศัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ประมวลข้อมูลการเจรจาการค้าพหุภาคี นับตั้งแต่มีการก่อตั้ง GATT รวมทั้งศึกษากระบวนการเจรจาการค้าพหุภาคี ศึกษาบทบาทของประเทศมหาอำนาจ และประเทศพัฒนาในกระบวนการเจรจา

2. ศึกษาข้อตกลงการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยในประเด็นต่าง ๆ และผลกระทบที่ต่อประเทศไทย วิเคราะห์ว่าการเปิดเสรีเกินกว่าที่ตกลงในรอบอุรุกวัยมีผลดีผลเสียอะไรบ้าง

3. นำบทเรียนของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยมาวิเคราะห์ว่ารัฐบาลไทยควรจัดระบบการบริหารการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาอย่างไร และควรมีจุดยืนในประเด็นสำคัญของการเจรจาการค้ารอบใหม่อย่างไร

4. ศึกษาเฉพาะกรณี (Case studies) การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศในการเจรจาพหุภาคีรอบโดฮา ทั้งนี้เพื่อตอบคำถามว่ารัฐบาลไทยควรสนับสนุนระเบียบใหม่เหล่านี้

หรือไม่ และจะเกิดผลกระทบอะไร

สถิติการเปิดชม : 2,644 ครั้ง
ชุดโครงการ : จับกระแสองค์การการค้าโลก (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 582 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th