โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820007
ชื่อโครงการ : การควบคุมการทำงานของต่อมน้ำนมในโคลูกผสม: ผลของการให้อาหารหยาบต่างชนิดร่วมกับอาหารข้น
  -
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
หัวหน้าโครงการ
ศิริเพ็ญ โกมลวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเข้าใจถึงกลไกกาทำงานจองร่างกายส่วนที่อยู่นอกต่อมน้ำนม (extra mammary function) ในโคลูกผสม 87.5%HF และ 50%HF ที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบ ได้แก่ หญ้า หรือฟางข้าว ที่ปรุงแต่งด้วย 5% ยูเรีย ขนิดใดชนิดหนึ่งร่วมกับอาหารข้น จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของต่อม
สถิติการเปิดชม : 1,943 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ (โคนม) (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 228 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th