โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4140003
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาองค์ความรู้ และบทเรียนในการพัฒนาชุมชนขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
  The Research Project of NGO]s Body of Knowledge and Lessons in Community Development in Northen Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
ทีมวิจัย :
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
หัวหน้าโครงการ
กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิ ดีสุดจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งเรือง บุญศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมนึก เบญจวิทยาธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันท์ แก้วทุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวินทร์ อัครศิลากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาติ ภาระสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาว์แก้ว มูทู
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชิต ถิ่นวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิวัตร สุวรรณพัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,881 ครั้ง
ชุดโครงการ : องค์กรพัฒนาเอกชน (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 105 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th