โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4320006
ชื่อโครงการ : การศึกษาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาบึกจากการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
  The Study of the Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas, Chevey) Brood Stocks Production for Conservation and Commercial Aquaculture
หัวหน้าโครงการ : เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
หัวหน้าโครงการ
จีรเดช มโนสร้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชต์ ขัตติยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรัญญา มโนสร้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จงกล พรมยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านชีววิทยา การเจริญเติบโต hormonal profiles และการพัฒนาระบบสืบพันธุ์

ของปลาบึกในรอบปีของปลาบึกในบ่อดิน

2. เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมยาและฮอร์โมนในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อใช้กระตุ้นปลาบึกให้เจริญเติบโต

และเข้าสู่ภาวะเจร
สถิติการเปิดชม : 1,465 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 143 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th